Wie zijn wij?

Niet van toepassing

Als Stichting Leergeld Deurne richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Vrijwilligers

Op het kantoor van Leergeld Deurne op de Markt werken  vrijwilligers met begeleiding van de coördinator. Zij bemensen het spreekuur elke dinsdagmorgen en dragen zorg voor de betalingen, de administratieve afhandeling van de besluiten en de registratie van alle mutaties.

Een bijzonder aspect van Leergeld is de inzet van zogeheten “intermediairs”. Momenteel zijn er twee intermediairs die op huisbezoek gaan bij mensen die een aanvraag hebben ingediend. Ze bespreken dan de mogelijkheden en onmogelijkheden en helpen hen gebruik te maken van mogelijke andere regelingen. De intermediairs worden hiertoe door Leergeld Deurne toegerust en krijgen begeleiding. Zij zijn de ogen en de oren van stichting Leergeld Deurne.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Hieronder stellen de bestuursleden zich aan u voor.

Coördinatie en vrijwilligers

  • De coördinator is Siska Veldman.
  • De assistent Coördinator is Josephine Hagedooren.
  • Administratief medewerker is Anny van den Akker.
  • Er zijn twee intermediairs, die om privacy-redenen niet op de website vermeld worden.

Comité van Aanbeveling

  • Mw. Greet Buter, burgemeester gemeente Deurne
  • Hr. Gerard Jansink, oud rector Willibrord Gymnasium
  • Mw. Ted Raedts, bestuurslid ZieZo, Volkel