Informatie voor ouders

Niet van toepassing

Indien je ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en jullie gezinsinkomen lager ligt dan 130% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor jouw kind betekenen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan zeker contact met ons op!

Welke kinderen komen in aanmerking?


Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Stichting Leergeld Deurne, als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Het besteedbaar inkomen moet aantoonbaar beneden 120-130% van het bijstandsniveau liggen.

Wat kan aangevraagd worden?


Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld Deurne een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

  • Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld een rekenmachine, sportkleding of een laptop.
  • Sport: Ook op het gebied van sport kan een aanvraag worden ingediend. Kinderen kunnen een keuze maken uit veel sportverenigingen en daar dan lid van worden. Leergeld Deurne betaalt de contributie direct aan de vereniging en eventueel noodzakelijke sportkleding en attributen.
  • Cultuur: Ook op het gebied van cultuur ondersteunt Leergeld. Hierbij kan gedacht worden aan muziekles of balletles, maar ook aan creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
  • Welzijn: Ook overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden. Als het kind met de fiets naar school moet, kan Leergeld misschien ook helpen bij de aanschaf .

Aanvragen kunnen dus variëren van een aanvraag voor een vergoeding van een fiets of computer tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.

Wil je weten wat Leergeld Deurne voor jouw kinderen zou kunnen doen?

Klik dan op de knop Doe een aanvraag! aan de onderkant van deze pagina en vul het online invulformulier in. Leergeld Deurne neemt dan contact met je op.

Hoe helpt Stichting Leergeld?

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Indien het de eerste aanvraag van jouw gezin betreft, dan maakt een Leergeld intermediair  een afspraak met u  voor een huisbezoek. Leergeld intermediairs zijn vrijwilligers.

De Leergeld intermediair maakt een afspraak met je en komt bij jou thuis. Hij/zij neemt jouw aanvraag volledig met je door. Zo wil hij/zij bijvoorbeeld weten hoe het met jouw inkomen is gesteld, voor wie je een aanvraag doet en wat je precies aanvraagt. Het gaat hierbij om praktische informatie: om welke activiteit gaat het, via welke school, club of instelling, wanneer zal de activiteit plaatsvinden en hoe lang zal de activiteit duren? Daarnaast gaat het ook om het waarom van de aanvraag. De intermediair bekijkt ten slotte ook samen met je of er mogelijk nog andere zaken zijn die verlichting kunnen bieden voor het gezinsbudget. Bijvoorbeeld of er binnen de Gemeente Deurne nog andere voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee je geholpen zou kunnen worden. De intermediair kan , indien gewenst, helpen bij het aanvragen van deze voorzieningen. De intermediair neemt vervolgens jouw aanvraag mee naar het kantoor van Leergeld.  De coördinator en/of het bestuur beslist uiteindelijk of een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om je zo snel mogelijk een  antwoord te geven.