Vrijwilligers

Niet van toepassing

Stichting Leergeld Deurne werkt in haar contacten met cliënten met vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn goed opgeleid. Zij kunnen u precies uitleggen wat Leergeld Deurne voor u kan betekenen en hoe u dit aan kunt vragen. Ook zijn zij bekend met de minima-regelingen die voor u in Deurne kunnen gelden. Zij kunnen u hierover inlichten.

Een leergeld intermediair:

  • gaat op huisbezoek bij ouders/verzorgers die voor hun kind(eren) een aanvraag doen,
  • bekijkt hun financiële situatie,
  • inventariseert de hulpvra(a)g(en) voor hun kind(eren),
  • verwijst waar mogelijk door naar andere instanties of organisaties (en kan ondersteuning bieden bij het invullen van daarvoor benodigde formulieren),
  • en legt een (eventuele) aanvraag voor ondersteuning voor aan de coördinator van de stichting, die vervolgens een besluit neemt over de aanvraag.

Uit privacyoverwegingen worden de namen van de intermediairs niet op de website vermeld.

Herkent u zichzelf hierin? Geïnteresseerd?

Nieuwe vrijwilligers zijn bij St. Leergeld Deurne van harte welkom. Wanneer u interesse hebt of meer wilt weten over het werk voor St. Leergeld Deurne kunt u contact opnemen met onze coördinator.